คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอคอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 26 เมษายน 2561 ,     (อ่าน 296 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อบรับคุณยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานเอคอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก

พร้อมกันนี้ คุณยูวาล วัคส์ ได้เตรียมกิจกรรม Holocaust movie screening ซึ่งเป็นกิจกรรมฉายภาพยนต์เรื่อง The Pianist ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในทวีปยุโรประหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทราบภูมิหลังและแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องของความแตกต่างที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมว่าไม่ควรทำให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก