คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ IELTS ครั้งที่ 2


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 15 มีนาคม 2561 ,     (อ่าน 424 ครั้ง)  


วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการสอบ IELTS นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเอง ตลอดจนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบ IELTS นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบ IELTS ต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสิริกร ธนธรรรมปรีดา วิทยากรจากศูนย์ IDP Education มาให้ความรู้ พร้อมนำตัวอย่างข้อสอบมาให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำ

ดร. อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า "ข้อสอบ IELTS นี้ถือว่าเป็นข้อสอบชุดมาตรฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้ ถือว่าเป็นการบริการวิชาการที่จัดให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีในการเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และได้รู้จักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปพร้อมกัน ต้องขอขอบคุณ ศูนย์ IDP Education ซึ่งเป็นศูนย์สอบ IELTS แห่งประเทศไทย ที่ร่วมทำกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในอนาคต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนจะจัดการสอบ IELTS นี้ด้วย เพื่อเป็นตัวแทนในเขตอีสานตอนใต้ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในภูมิภาคดังกล่าวต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีนักเรียนหลักสูตร International Program จากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ IELTS และหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสอบขึ้น ก็จะถือเป็นการดีที่กลุ่มผู้ต้องการสอบ IELTS เหล่านี้ จะไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบไกลๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการให้บริการวิชาการท้องถิ่น"

 

สัมภาษณ์โดย นายเทอดภูมิ ทองอินทร์