คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม Using English in Teaching in the 21st Century


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ,     (อ่าน 387 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Using English in Teaching in the 21st Century”

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ Active Learning

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ Associate ProfessorBetsy Gilliland, PhD, Department of Second Language Studies, University of Hawaiʻi at Mānoa ประเทศสหรัฐอเมริกา มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี