คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 1/2561


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 22 มีนาคม 2561 ,     (อ่าน 299 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสอบประเมินระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมจะเป็นการอบรมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน และทักษะการฟัง โดยอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิบายบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าว่า "การอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดอบรมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยจำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบ UBU-Test ครั้งที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งจำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบ 5 ใน 7 คนนี้ เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test จึงถือได้ว่าการอบรมนี้ประสบความสำเร็จในการช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วม และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 205 คน มีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

นายอลงกรณ์ ปุยฝ้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า "สนใจเข้าร่วมการอบรม เพราะต้องการเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นการทบทวนความรู้ก่อนเริ่มทำงาน ซึ่งถือว่าได้รับความรู้มากพอสมควร ตัวอย่างเช่น เคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบและต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน" 

 

บทสัมภาษณ์โดย นายเทอดภูมิ ทองอินทร์