คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 10 มกราคม 2561 ,     (อ่าน 292 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลรธานี จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 450 คน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 35 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ จำนวน 33 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบ่อ จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 300 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุง จังหวัดสุรินทร์อีกจำนวนกว่า 70 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าบ่อและโรงเรียนบ้านกุง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งยังสร้างความสนุนสนานให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่ากูยซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่านพืนบ้านในจังหวัดสุรินทร์ และโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1