คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UMAP

University Mobility in Asia and Pacific - UMAP
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์และประสานการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้