คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาคมอาเซียน ASEAN Community

ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน 
  1. ข้อมูลทั่วไปประชาคมอาเซียน
  2. ประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
  4. หนังสือเผยแพร่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน