คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Instruction: MOUs/Agreements those are available for the period of the fiscal year 2020 (1 October 2019 - 30 September 2020)

International level

 

Countries

Name of Institutes

Date of signing

Date of Expire

1

Austria

University of Graz

13 November 2017

12 November 2022

2

Cambodia

Mean Chey University

22 June 2015

20 June 2020

3

Cambodia

Phnom Penh International University

11 January 2017

10 January 2022

4

Cambodia

Royal University of Agriculture

18 August 2015

16 August 2020

5

Cambodia

University of Battambang

09 June 2015

07 June 2020

6

Cambodia

University of Health Sciences

10 January 2019

10 January 2024

7

Cambodia

Vanda Institute

11 January 2017

10 January 2022

8

China

Jingchu University of Technology

18 July 2018

17 July 2023

9

China

Chengdu University

5 November 2019

3 November 2024

10

France

University of Montpellier

15 October 2017

14 October 2020

11

Germany

Anhalt University of Applied Sciences

27 April 2018

26 April 2021

12

Germany

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

01 June 2019

31 January 2022

13

Indonesia

Ganesha University of Education

05 October 2016

04 October 2020

14

Indonesia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

30 October 2017

29 October 2022

15

Japan

Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company

01 April 2018

29 March 2028

16

Japan

Ibaraki University

27 January 2017

26 January 2022

17

Japan

Institute of Natural Medicine, University of Toyama

25 January 2017

24 January 2022

18

Japan

Toyohashi University of Technology

25 April 2019

24 April 2024

19

Japan

Tottori University

06 July 2018

05 July 2023

   

Memorandum for Student Exchange

06 July 2018

05 July 2023

   

Memorandum for Student Exchange - Short term

06 July 2018

05 July 2023

20

Japan

University of Kochi

26 December 2016

25 December 2021

21

Japan

Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University

11 November 2019

10 November 2024

22

Korea

School of Pharmacy, Sungkyunkwan University

19 June 2019

17 June 2024

23

Korea

Far East University

7 November 2019

5 November 2024

   

Far East University - Student Exchange Agreement

7 November 2019

5 November 2024

24

Lao PDR

Champasack University

10 June 2015

08 June 2020

25

Lao PDR

National University of Laos

25 February 2019

24 February 2024

26

Malaysia

Monash University Malaysia

05 September 2016

04 September 2021

27

Malaysia

University of Sain Malaysia

10 July 2017

09 July 2022

   

University of Sain Malaysia: Collaboration Agreement

02 August 2017

01 August 2020

28

Taiwan

National Taiwan University of Science and Technology

01 June 2018

31 May 2023

29

USA

Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University

26 July 2018

25 July 2023

30

USA

Auburn University

24 May 2018

23 May 2023

31

USA

Marshall University School of Pharmacy

18 December 2018

17 December 2023

32

USA

University of San Diego

01 April 2016

31 March 2021

33

Vietnam

Can Tho University - College of Aquaculture and Fisheries

12 March 2015

10 March 2020

34

Vietnam

Hanoi University

11 January 2017

10 January 2022

   

Hanoi University: Academic Exchange Program Contract

06 January 2017

10 January 2022

35

Vietnam

Hue University - College of Foreign Languages

14 March 2017

13 March 2022

36

Vietnam

University of Danang - University of Foreign Language Studies

09 December 2016

08 December 2021

37

Vietnam

University of Danang, Campus in Kontum

20 November 2014

19 November 2019

38

Vietnam

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

28 September 2016

27 September 2021

   

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi (Academic Exchange Program Contract)

01 September 2016

31 August 2021

39

Consortium

Pan-Asian Biomedical Science Consortium (Party of 18 international institutes)

07 December 2018

05 December 2024

National level

1

Thailand

Narinukun School

24 September 2019

22 September 2022

2

Thailand

Department of ASEAN Affairs

29 March 2016

no expired date

3

Thailand

Council of University President of Thailand, Office of The Higher Education Commission

24 August 2016

no expired date

4

Thailand

THAI Flight Training Co., Ltd.

23 July 2018

22 July 2023

5

Thailand

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

19 July 2018

18 July 2022

6

Thailand

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

30 August 2018

29 August 2022

7

Thailand

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

15 August 2019

no expired date

8

Thailand

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

15 August 2019

14 August 2022

9

Thailand

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

28 November 2019

26 November 2024

10

Thailand

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรแห่งชาติ

23 December 2019

22 December 2022

11

Thailand

Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,LTD.

10 January 2020

10 January 2023

12

Thailand

การยางแห่งประเทศไทย

14 February 2020

12 February 2025

13 Thailand

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

15 June 2020 15 June 2023
14 Thailand สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 22 September 2020 21 September 2024

Cooperative Networks

1

 

ASEA-UNINET - Umbrella Agreement (expired, automatically extended) 14 July 2014-13 July 2017-13 July 2020 / Link

 

automatically extended

2

 

AIT-GMSARN

 

annually extended

 

Record of updates

*update as of 28 September 2020

- added สภาทนายความ, Thailand 

*update as of 9 July 2020

- added บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, Thailand

*update as of 10 June 2020

- added การยางแห่งประเทศไทย, Thailand

*update as of 5 June 2020

- added Chengdu University, China

*update as of 21 February 2020

- added Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,LTD., Thailand

*update as of 15 January 2020

- added กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรแห่งชาติ, Thailand

*update as of 26 December 2019

- added Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University, Japan

*update as of 4 December 2019

- added Far East University, Korea

- added Far East University, Korea - Student Exchange Agreement

- added มูลนิธิครอบครัวพอเพียง, Thailand

*update as of 17 November 2019

- added Pan-Asian Biomedical Science Consortium, Party of 18 international institutes

- added สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี, Thailand

- added สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, Thailand

*update as of 16 October 2019

- added Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany [as extended version] 

*update as of 2 October 2019

- added Narinukul School, Thailand

- deleted Sathien Dhammasathan, Thailand [as expired MOU]

- deleted Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany [as expired MOU]

- deleted University of Management and Economics, Cambodia [as expired MOU]

- deleted Guangxi Normal University for Nationalities, China [as expired MOU]

- deleted The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan [as expired MOU]

- deleted Korea Research Institute of Chemical Technology, Korea [as expired MOU]

*update as of 17 September 2019

- added (Extension) Toyohashi University of Technology, Japan

*update as of 30 July 2019

- added School of Pharmacy, Sungkyunkwan University, Korea

*update as of 10 June 2019

- added University of Health Sciences, Cambodia

*update as of 21 May 2019

- edited The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University [as extended version]

*update as of 8 March 2019

- added National University of Laos, PDR

*update as of 5 February 2019

- added Auburn University, USA

- deleted expired agreements/MOUs

*update as of 26 December 2018

- added Marshall University School of Pharmacy, USA

*update as of 17 October 2018

- added อพท.2 Thailand

*update as of 20 August 2018

- added อพท. Thailand

*update as of 16 August 2018

- added National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

- added THAI Flight Training Co., Ltd., Thailand

*update as of 7 August 2018

- added Jingchu University of Technology, China

- added Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University, USA

*update as of 23 July 2018

- added University of Montpellier, France

*updated as of 21 July 2018

- added Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany

- added Tottori University, Japan

*updated as of 15 May 2018

- added Anhalt University of Applied Sciences, Germany

- added Cosmos Technical Center Co., Ltd., Japan