ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โพสโดย ลำดวน จารุกมล     โพสวันที่ 2 มิถุนายน 2566 , 13:56:27     (อ่าน 69 ครั้ง)  


ให้นักศึกษาติดต่องานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา ใบสำคัญรับเงิน
(แนบท้ายประกาศ) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อผู้รับทุนและเลขที่บัญชีธนาคาร ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566



ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search