ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


โพสโดย ลำดวน จารุกมล     โพสวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 , 16:23:18     (อ่าน 163 ครั้ง)  


ยื่นเอกสารโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ และคณบดี มายังงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยบทความวิจัยฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search