คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานโปรแกรม KKUFMIS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โพสโดย วิจิตรา วิรุฬหวิทยา     โพสวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ,     (อ่าน 778 ครั้ง)  


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานโปรแกรม KKUFMIS ในระหว่างวันที่ 14 - 15  พฤศจิกายน  2554  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น