คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562