- วิธีเข้าใช้งานระบบ -

เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ Username และ Password เครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อที่งานสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี