คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อัตราค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อัตราค่าไฟฟ้า