คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์

ปรัชญาสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม:“สร้างสรรค์ ร่วมใจ  รับใช้บริการ”.

วิสัยทัศน์:สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานคุณภาพในการให้บริการดูแลพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหลักธรรมาภิบาล