คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้า

กราฟสถิติการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.ค.52-พ.ค.58
กราฟสถิติการใช้ไฟฟ้าแยกตามคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ต.ค.54-พ.ค.58
กราฟเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ช่วงเวลาเดียวกัน ปีงบประมาณ55-58
กราฟแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ต.ค.54-พ.ค.58