ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 21 ธันวาคม 2565 , 10:01:40     (อ่าน 491 ครั้ง)  


ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีก่อน นักศึกษาสามารถสมัครทุนได้มากกว่า 1 ทุน (ถ้าคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ประกาศ) 

สมัครออนไลน์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

เอกสารแนบ : ให้รวมเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวโดยเรียงลำดับดังนี้
1) แบบฟอร์มใบสมัคร ปริ้นจากทุนออนไลน์
2) ผลการเรียน (reg)
3) ระเบียนประวัติ (reg)
4) รูปถ่ายบ้าน (ด้านใน/นอกบ้าน)
5) รูปถ่ายครอบครัว
6) ผลงานหรือเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัล (ระบุหัวข้อตามชื่อทุนที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2