ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , 16:44:29     (อ่าน 178 ครั้ง)  


ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่แนบ 

ดำเนินการ  : จัดส่งข้อมูลก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

1) จัดส่งข้อมูลผลงานเบื้องต้น เพื่อจัดส่งในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ได้ที่คุณดวงมณี วชรกุลธร  E-mail : duangmanee.s@ubu.ac.th

2) จัดส่งข้อมูลโดยตรงที่มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี ตามรายละเอียดในหนังสือ

#ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับมอบโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ด้วยตนเองในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1