ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2567


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 4 กันยายน 2566 , 19:43:47     (อ่าน 758 ครั้ง)  


การเปิดสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

1. รับสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 30ก.ย. 2566เวลา 12.00น. (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น)

2. ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น.

3. ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 7 ตุลาคม 2566

4. สอบสัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2566

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ตุลาคม 2566

6. แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566

7. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

8. สละสิทธิ์ในระบบ MYTCAS   8 กุมภาพันธ์ 2567

กรอกข้อมูลประกอบการสอบสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เท่านั้น)https://shorturl.asia/Ax8re

เอกสารที่ใช้สมัคร :  1) ปพ.1 (หน้า-หลัง)  จำนวน 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น)

เว็บไซต์การรับสมัคร https://admission.ubu.ac.th/admission/home

คำแนะนำการชำระเงิน : https://shorturl.asia/Plgst

****สมัครได้คนละ 1 คณะ 1 สาขาเท่านั้น ค่าสมัคร 200 บาท*****ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2