คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , 15:22:08     (อ่าน 103 ครั้ง)  


ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

1. รับสมัครและชำระเงิน 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 11 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ธ.ค. 2564
4. สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2564
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2564
6. แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 23-31 ธ.ค. 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7 ก.พ. 2565
8. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7-8 ก.พ. 2565
9. สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 9 ก.พ. 2565
10. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. - 5 มี.ค. 2565

สมัคร และแนบเอกสารการสมัครผ่านระบบการรับสมัคร
เว็บไซต์ https://reg1.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

คำแนะนำการสมัครรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1