คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภายใต้กิจกรรม เส้นทางสู่ Gear กันเกรา


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 , 16:16:58     (อ่าน 107 ครั้ง)  


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดระบบสมัครแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป
- 1 คน 1 ค่าย 1 สิทธิ์
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- รูปแบบค่าย Online และ Onsite
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
คำแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
https://www.youtube.com/watch?v=551WH-l961I