คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดี... ผศ.ดร.กสิณ รังสิกรรพุม, นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์ และ นายเมธาวิน สามสี ที่ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม จากบทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์แผนภูมิวงรอบเหตุและผลสำหรับแบ


โพสโดย ประจัญบาน อ่อนสนิท     โพสวันที่ 17 มีนาคม 2564 , 13:38:12     (อ่าน 229 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดี... ผศ.ดร.กสิณ รังสิกรรพุม, นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์ และ นายเมธาวิน สามสี ที่ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม จากบทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์แผนภูมิวงรอบเหตุและผลสำหรับแบบจำลองพลวัติของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งอย่างยั่งยืน สำหรับห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี