คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 18 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 459 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวมี รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้