ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 18 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 582 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวมี รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้