คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 3 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 234 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ที่ได้รับ รางวัล นักวิจัยดีเด่น ประเภท ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงที่สุด และ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กสิณ รังสิ กรรพุม ที่ได้รับ รางวัล เชิดชูเกียรติด้านงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ครับ