คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ "โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์" (Young Engineering School) ประจำปี 2563


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 29 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 247 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ดร.ประชา คำภักดี หัวหน้าโครงการ " โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์" (Young Engineering School)  ได้จัดงานโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการสร้างพื้นฐานของการก้าวไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และการไปเป็นวิศวกร ต่อไป

เก็บตกภาพเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

https://sites.google.com/ubu.ac.th/youngengineeringschoolyes-ubu/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR25LJ2h54fnZzD5NptSQr8vpNCIr1uqzURawstjVld6NrWMC8DxqXLmDYI