คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart Farm


โพสโดย นิตยาพร เลาพิลา     โพสวันที่ 17 กันยายน 2562 ,     (อ่าน 348 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart Farm มี ผศ.รัฐพงศ์ ปฎิกานัง และ นายกฤตยา ไชยยศ ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นวิทยากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมตอนปลายและนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1