คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง เรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุ ผ่านโบราณวัตถุ และกลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองในจังหวัดอุบลราชธานี


โพสโดย ธิติกานต์ บุญแข็ง     โพสวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ,     (อ่าน 290 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 อ.ธน  ทองกลม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการการ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง เรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุ ผ่านโบราณวัตถุ และกลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริยา  โชคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัตถกรรมทองเหลืองมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายร่วมกับ อ.ธน  ทองกลม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯนี้  ในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในการพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง และศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น