คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

KNOWLEDGE MANAGEMENT ACTION PLAN

แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 <อยู่ระหว่างดำเนินการ>

แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561