คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

EN ITA

เอกสาร.แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf

รายการข้อมูลคณะตามข้อกำหนดเกณฑ์ชี้วัดของ ITA

1.เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์

2.เผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานของคณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ

3.เผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารการเงินผ่านเว็บไซต์คณะ

4.การบริหารงานบุคคล เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะ

5.การป้องกันทุจริตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ