ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Survey Camp Summer ปีการศึกษา 2564


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 19 เมษายน 2565 ,     (อ่าน 273 ครั้ง)  


กิจกรรมการสำรวจภาคสนาม summer ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ทักษะการใช้เครื่องมือสำรวจ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการเขียนแบบ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานรังวัดสำรวจพื้นที่  กิจกรรมการสำรวจภาคสนามนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบอีกด้วย

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2

Search