ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง กระบวนการทวนสอบและ


โพสโดย วิทวัส คำสุข     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ,     (อ่าน 958 ครั้ง)  


สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่องกระบวนการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556 มีอาจารย์สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน ดาวน์โหลดรูปคลิ๊ก