ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสโดย สุภาวดี จันทนุช     โพสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 , 14:47:55     (อ่าน 179 ครั้ง)  


เชิญชวน...ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้บุคคลภายนอกได้ที่ >> คลิก NACC ITA <<  โดยท่านสามารถตอบแบบวัดได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1