คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (เมษายน-กันยายน 2562)