ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (เมษายน-กันยายน 2562)