ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร | งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

 

  

   

นายพรนเรศ มูลเมืองแสน | Pornnares Moonmuangsean

ตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

E-mail: pornnares.m@ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353127 เบอร์ภายใน 3177

 

 

 

   
   

 

         

 

นางนาถรัดดา ยอดเอื้อNatrutda Yodaua

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail: natrutda.y@ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353131 เบอร์ภายใน 3131

 

 

นางลำดวน จารุกมล | Lamduan Jarukanon 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail: lamduan.j@ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353134 เบอร์ภายใน 3134

 

           

 

นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ | Ekkasit Phochoochat 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail: ekkasit.p@ubu.ac.th

               ekkasit.p@live.ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353131 เบอร์ภายใน 3179

 

 

นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์ | Thornsiri Srichan

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail: thornsiri.s@ubu.ac.th

               thornsiri.s@live.ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353127 เบอร์ภายใน 3177

 

     

 

   

 

นางอรอุมา หล่าบรรเทา | Ornuma Labantao

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

E-mail: ornuma.k@ubu.ac.th

               ornuma.k@live.ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353127 เบอร์ภายใน 3127

 

   

นางสาวสุภาวดี จันทนุช | Supawadee Jantanoot

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

E-mail: supawadee.j@ubu.ac.th

               supawadee.j@live.ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353130 เบอร์ภายใน 3130