คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ

 

                                               
       

Memorandum of Understanding (MOU) of Co-operrative Education Management Between Educational Institutes in Lower Northeastern Thailand, Thai-Lao Educational Institutes and Institutes, AND GHAMPASAK GRAND HOTEL

  Memorandum of Understanding (MOU) of Co-operrative Education Management Between Educational Institutes in Lower Northeastern Thailand, Thai-Lao Educational Institutes and Institutes, AND HTC-College Ghampasak  
       
   
       
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไทย-ลาว ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทษไทย) จำกัด   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน (Co Operative Education หรือ Work Integrated Learning:WIL) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด  
       
     
       
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)