ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

         

ปฏิทินกิจกรรม

         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
กันยายน 2566
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
14

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566

15

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
   14 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
     - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 (ประชุม/สัมมนา)