คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

         

ปฏิทินกิจกรรม

         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
ตุลาคม 2563
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
15

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

16

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
   15 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
     - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 (ประชุม/สัมมนา)