คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

         

ปฏิทินกิจกรรม

         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
21

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

22

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
           
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
   21 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กรกฎาคม 2565
     - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 (ประชุม/สัมมนา)