ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559


โพสโดย สิรินทรา พุฒจันทร์     โพสวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ,     (อ่าน 1,426 ครั้ง)  


         วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย  รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมด้วย คณบดีจากแต่ละคณะ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้อง U2 ชั้น 1 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอกิจกรรม โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม พร้อมให้ข้อเสนอและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 
          พร้อมกันนี้ หลังจากปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ได้เดินทางไป “อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)” (Ubon Ratchathani University Hospital) เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง โดย อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ นี้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาค ของ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
 
 
ที่มาข่าว : http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=11429


Search