คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 2/2563

ครั้งที่ 3/2563

ครั้งที่ 4/2563

ครั้งที่ 5/2563

ครั้งที่ 6/2563 

ครั้งที่ 7/2563

ครั้งที่ 8/2563

ครั้งที่ 9/2563 (อยู่ในระหว่างการรับรองรายงานการประชุม)

ครั้งที่ 10/2563 (ประชุมวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563)

ครั้งที่ 11/2563 (ประชุมวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563)

 

หมายเหตุ  การเข้าถึงรายงานการประชุม ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยล็อกอินเข้าระบบเท่านั้น ( *********@ubu.ac.th 

 

 

ขั้นตอนการเข้าถึงรายงานการประชุม