คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

ครั้งที่ 5/2562

ครั้งที่ 6/2562

ครั้งที่ 7/2562

ครั้งที่ 8/2562

ครั้งที่ 9/2562

ครั้งที่ 10/2562

ครั้งที่ 11/2562