คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 2/2560

ครั้งที่ 3/2560

ครั้งที่ 4/2560

ครั้งที่ 5/2560

ครั้งที่ 6/2560

ครั้งที่ 7/2560

ครั้งที่ 8/2560

ครั้งที่ 9/2560

ครั้งที่ 10/2560