คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 2/2559

ครั้งที่ 3/2559

ครั้งที่ 4/2559

ครั้งที่ 5/2559

ครั้งที่ 6/2559

ครั้งที่ 7/2559

ครั้งที่ 8/2559

ครั้งที่ 9/2559

ครั้งที่ 10/2559

ครั้งที่ 11/2559