คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 1/2558

ครั้งที่ 2/2558

ครั้งที่ 3/2558

ครั้งที่ 4/2558

ครั้งที่ 5/2558

ครั้งที่ 6/2558

ครั้งที่ 7/2558

ครั้งที่ 8/2558

ครั้งที่ 9/2558

ครั้งที่ 10/2558