คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 1/2557

ครั้งที่ 2/2557

ครั้งที่ 3/2557

ครั้งที่ 4/2557

ครั้งที่ 5/2557

ครั้งที่ 6/2557

ครั้งที่ 7/2557

ครั้งที่ 8/2557

ครั้งที่ 9/2557

ครั้งที่ 10/2557

ครั้งที่ 11/2557