คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 1/2555

ครั้งที่ 2/2555

ครั้งที่ 3/2555

ครั้งที่ 4/2555

ครั้งที่ 5/2555

ครั้งที่ 6/2555

ครั้งที่ 7/2555

ครั้งที่ 8/2555

ครั้งที่ 9/2555

ครั้งที่ 10/2555

ครั้งที่ 11/2555

ครั้งที่ 12/2555

ครั้งที่ 13/2556