คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

ครั้งที่ 1/2549

ครั้งที่ 2/2549

ครั้งที่ 3/2549

ครั้งที่ 4/2549

ครั้งที่ 5/2549

ครั้งที่ 6/2549