ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 20 ธันวาคม 2565 , 15:23:49     (อ่าน 299 ครั้ง)  


สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจที่ https://forms.gle/nwzR7QiUNgEmxE4j7 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search