ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปประเด็นความรู้จากโครงการให้บริการคำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , 09:02:21     (อ่าน 381 ครั้ง)  


ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการให้บริการคำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 

สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานสรุปประเด็นความรู้ และรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์ 1 คือ สรุปประเด็นความรู้

ไฟล์ 2 คือ รายงานผลการดำเนินโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

Search