คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2264/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2562)


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 8 ตุลาคม 2562 , 13:40:56     (อ่าน 145 ครั้ง)  
ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search