คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


โพสโดย วรวิทย์ ชาลีพรหม     โพสวันที่ 23 เมษายน 2563 , 14:06:13     (อ่าน 849 ครั้ง)  


ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศเดิม ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 ให้ใช้ฉบับนี้แทนไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search